top of page

"Tietoisuus käynnistää kokemuksemme ja tietoisuus voi myös parantaa kokemuksemme."
- Mirika Laurila -

Tietoisuuden muodostuminen

Omamo näkemys: 

Tietoisuus on itsessään informaation lähdekenttä. Tietoisuus käsitteenä ihmiskokemuksessa koostuu mm. kahdesta tasosta, joka on kolmessa osassa.
 

Tasot ovat:

Fyysinen mieli: ajatteleva mieli ja tunteva mieli (kokija ja omaksuja)

Metafyysinen mieli: havainnoi ja informoi mahdollisuuksista ja potentiaaleista

Osat ovat:
Tietoisuuden fyysisen mielen osa: 1. tajunta, 2. alitajunta  
Tietoisuuden metafyysisen mielen osa: 3. korkein tietoisuus

Tietoisuuden 2 tasoa ja 3 osaa.png

Tietoisuuden 3 osa-aluetta

TAJUNTA
ALITAJUNTA
KORKEIN
TIETOISUUS

Tajunta eli tietoinen mielemme sijaitsee vasemmanpuoleisessa aivolohkossamme ja on osa nk. "fyysistä mieltämme".

Tietoisen mielen rooli on kokea ja omaksua asioita ajattelun, rationaalisuuden, loogisuuden, analyyttisyyden ja tahdonvoiman välityksellä.

Tietoisen mielemme avulla ihminen kykenee tekemään itsensä onnelliseksi tai onnettomaksi, sillä se tapahtuu tahdonvoimalla.

Tajuntamme puolella operoi myös nk. kriittinen faktori, eli jonka rooli on suojelija. Kriittinen faktori torjuu asiat, jotka ovat ristiriidassa uskomuksiemme tai uskomusmaailmamme kanssa.

Alitajunta eli tiedostamaton mielemme sijaitsee oikeanpuoleisessa aivolohkossamme ja on osa nk. "fyysistä mieltämme".

Alitajunnan rooli on kokea ja omaksua asioita tuntemisen, luovuuden, mielikuvituksen ja tapojen välityksellä.

Tiedostamattoman mielemme avulla ihminen kykenee parantamaan itsensä uudistamalla tai muuttamalla tapojansa, sillä se tapahtuu mielikuvituksen avulla.

Alitajuntamme puolella operoi myös nk. Uskomusten arkisto, eli vahvin vaikuttaja ihmiselämän kokemisessa.

Kun Alitajunta saadaan tukemaan tajunnan päätöksiä tai haitallinen ja hidastava uskomusrakenne poistuu, se on elämän edistymisen kannalta voimakkain yhdistelmä ja polku seuraavalle olemisen ja kokemisen tasolle.

Korkein tietoisuus eli sisäänkäynti korkeamman tietoisuuteemme sijaitsee käpyrauhasessamme ja on osa nk. "metafyysistä mieltämme". 

 

Korkeimman tietoisuuden rooli on olla silta kvanttilomittuneen todellisuuden havaitsemiseen ja kokemiseen sekä informaation siirtämiseen ja välittämiseen ajan, paikan ja tilan yli.

Korkeinta tietoisuutta nimitetään myös Korkeimmaksi minäksi, Kehittyneeksi intuitioksi tai Kolmanneksi silmäksi, sillä sinun ei tarvitse siirtyä fyysisesti johonkin paikkaan tai aikaan, havaitaksesi tai kokeaksesi tietyn ajan, paikan tai tilan vaikutukset. 

Tietoisuuden laajentuessa korkein tietoisuus toimii ihmiselle väylänä sellaisen informaatiovirran vastaanottamiselle, johon yksilöllä ei välttämättä ole mitään aikaisempaa fyysisen mielen tasolla olevaa kosketuspintaa, ymmärrystä tai käsityskykyä.

Korkein tietoisuus operoi kvanttilomittuneessa ympäristössä eli aika-tila-ulottuvuus jatkumossa.

Tietoisuus 

tarinoistamme, joita läpielämme

Tietoiseksi tuleminen ei vaadi oikeastaan mitään, mutta tietoisena eläminen vaatii jo jotain. 
 
Kaikilla yksilöillä on oma persoonallinen käsitys tietoisuutensa muodostumisesta ja tietoisuutemme kasvaa kuin itsestään, sillä tietoisuutemme käynnistää kokemuksemme.
Kun otamme vastuun siitä, millaiset tarinat (näkökulmat) kytkeytyvät kokemuksiimme, muutamme elämämme.

Tietoisuus elämäsi

muuttamisesta on käsissäsi

Fyysinen kokemuksemme on muodostunut atomeista, jotka ovat värähtelevää energiaa.
 
Kaikki kokeminen on siten vain energian liikkumista eri tasoilla, erilaisissa muodoissa ja laaduissa.

Tietoisuuden laajentuminen on avain elämäsi muuttamiselle, uudistamiselle ja helpottamiselle. 
Kun tarinasi (näkökulmasi) elämästäsi muuttuu, muutut itse sen mukana.
Listening to Music
Relaxation
Oma Energia.png
Calm Woman
Oma henki.png
bottom of page