top of page

Rekisteriseloste MIJAMA™

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

 1. Rekisterinpitäjä
  TMI Mijama™
  Postiosoite: 33400 Tampere

 2. Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö
  Mirika Laurila
  mirika@mijama.fi
  +358 41 433 1089

 3. Rekisterin nimi
  TMI Mijama™ asiakasrekisteri.

 4. Tietolähteet
  Asiakas luovuttaa tiedot itse.

 5. Rekisterin henkilötietojen käyttötarkoitus
  Rekisteriä käytetään ainoastaan mijama.fi, omamo.fi ja asiakkaan väliseen asiakassuhteen ylläpitoon/viestintään. Henkilötietoja käsitellään markkinointiin, laskutukseen, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen liittyen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Rekisteriin kerätään tiedot asiakkailta, kun he tulevat Mijama™n asiakkaaksi tai tilaavat palveluita tai tuotteita.

 6. Rekisterin henkilötietojen suoramarkkinointitarkoitus
  Rekisterin henkilötietoja käytetään suoramarkkinointiin vain voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä erikseen TMI Mijama™:lle. Henkilötietoja ei koskaan luovuteta ulkopuolisille tahoille.

 7. Rekisterin sisältämät tiedot
  Asiakkaan asiakaslomakkeelle tai yhteydenottolomakkeelle antamat tiedot ja t
  ilaustiedot

 8. Suoramarkkinointilupa
  Asiakkaan ilmoittamat asiakassuhteen hoitoon ja/tai markkinointiin liittyvät tiedot

 9. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
  Rekisteriin kerätään tiedot asiakkailta, kun he tilaavat TMI Mijama™ tuotteita tai palveluita (mijama.fi ja omamo.fi) tai liittyvät sähköpostilistalle.

 10. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
  Rekisterin ylläpitäjä ei luovuta tietoja ulkopuolisille tahoille. TMI Mijama™ voi luovuttaa asiakastietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa (viranomaiset). Muussa tapauksessa tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

 11. Rekisterin suojauksen periaate
  Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

 12. Vastuunrajoitukset
  Näillä Internet-sivuilla esitettyjä tietoja ei voida pitää TMI Mijama™n sitovana tarjouksena, kehotuksena, sitoumuksena tai muuna velvoitteena, ellei erikseen ole toisin ilmoitettu. Sivuilla olevaa yleisluonteista tietoa ei sellaisenaan voi soveltaa yksittäisiin tapauksiin. Tarkempaa tietoa tarjottavista tuotteista ja palveluista saa puhelimitse tai sähköpostilla. Internet-sivuilla julkaistut tekstit, kuvat ja muut tiedostot saattavat sisältää teknisiä tai sisällöllisiä virheitä, eikä TMI Mijama™ vastaa niiden toimivuudesta tai virheettömyydestä. Sivuilla voi olla linkkejä muihin kuin TMI Mijama™ palveluihin. TMI Mijama™ ei vastaa tällaisten ulkopuolisten palveluntarjoajien palvelujen sisällöstä, saatavuudesta, tietojen oikeellisuudesta taikka omistus- tai tekijänoikeuksista. TMI Mijama™ ei vastaa Internet-sivujen oikeudettomasta muuttamisesta tai käyttäjien lisäämistä teksteistä tai kirjoituksista aiheutuneista vahingoista. TMI Mijama™ ei vastaa kuluista, menetyksestä tai muusta vahingosta, joka aiheutuu näiden Internet-sivujen käyttämisestä taikka käyttömahdollisuuden tai tietojen menetyksestä tämän palvelun käytön yhteydessä.

bottom of page