top of page
Meditating on Beach

Hypnoosin määritelmät

Hypnoosi on...

 • Kaikki hypnoosi on itsehypnoosia, sillä jokainen yksilö antaa itselleen luvan mennä itsehypnoottiseen tilaan luonnollisesti.

  • Ketään ei voi pakottaa hypnoosiin, sillä se on itsesallittu/itsesalliva tila.

 • Tiesitkö hypnotisoivasi itsesi päivittäin ajatuksillasi, kertomalla itsellesi, kuka luulet olevasi?

  • Mielesi ei osaa erottaa totuutta ja valhetta - mielesi hyväksyy vain sen tarinan, jota kerrot itsellesi ja läpielät luomaasi tarinaa päivittäin sen pohjalta.

 • Hypnoosi on siten luonnollinen muuntuneen tajunnan tila tai keskittyneen huomion tila, joka esiintyy jokaisella luonnollisesti päivittäin.

 • Hypnoosissa mieli on yhtälailla avoin muutoksille ja uusille asioille.

  • Hypnoosi voi auttaa mihin tahansa psykologiseen tai fyysiseen ongelmaan, olosuhteista riippumatta.

Hypnoottiset tilat

Luonnollisia hypnoottisia tiloja esiintyy päivittäin:

 • Kun olet heräämässä 

 • Kun olet nukahtamassa

 • Kun katsot TV:tä

 • Kun siivoat rutiininomaisesti

 • Kun ajat autolla tuttua reittiä tai valtatietä

 • Kun unelmoit

 • Kun olet erittäin tarkkaavainen tai keskittänyt huomiosi johonkin (oppiminen)

 • Kun uppoudut innostavaan tekemiseen

Hypnoosin kohdealueet

 • Oppiminen ja intuitio

 • Rentoutuminen ja uni

 • Luovuus ja mielikuvitus

 • Immuunijärjestelmän vahvistaminen (menetyksistä johtuva; oman tai läheisen  terveyden heikkeneminen / menetys tai muut autoimmuniteetti -syyt)

 • Kokonaisvaltainen eheytyminen / tasapaino (Terapia)

 • Mielen rajoitteiden ylittäminen (Valmennus)

 • Menestyksen ja tavoitteiden saavuttaminen (Koulutus)

Hypnoosin vaiheet

 • Rauhoittuminen (olosuhteet)

 • Rentoutuminen (induktio)

 • Huomion siirtyminen (syventäjä)

 • Keskittyminen (transsi)

 • Eheytyminen (posthypnoottiset suggestiot)

 • Voimaantuminen (minäkuvan vahvistus)

 • Virkistyminen (palautuminen hypnoosista)

Tavoitteellisen Hypnoottisen tilan saavuttaminen

Sallit itsesi onnistua hypnoosin avulla näin:​

 • Mukavat kiristämättömät vaatteet ja seesteinen, rauhallinen tila (Ympäristö ja mukavuus)

 • Rauhoittuminen ja hengittäminen (Yhteys itseen)

 • Mielikuvittelu (esim. tuoreen leivän tuoksu tai kirpeä puolukka suussa)

 • Luottamus siihen, että on täysin sinun päätöksesi parantaa elämääsi ja suhdetta itseesi (Huom. Pelko estää menemästä hypnoosiin)

 • Keskittyminen ja koherenssi (Huom. Kiireessä on hankalempaa keskittyä)

 • Mitä haluat hypnoosin seurauksena tapahtuvan? (Uskomusten ja tavoitteiden synkronointi = positiivinen aie ja intentio)

 • Nauti hetkestä, innostu tulevaisuudesta, puhu itsellesi arvostavasti, anna itsellesi anteeksi, kokoa sisäinen voimasi ja siirry eteenpäin (Kehitä vastustuskykyä pessimismille)

Hypnoosiin liitetyt myytit

Myytti siitä, että yksilö voitaisiin pakottaa hypnoosiin

 • Lavahypnopnoosissa yleisön hypnotisoitavat on aina valmennettu/varmistettu olevan suggestioherkkiä ennen esitystä.

 • Esityksissä hyödynnetään esim. universaaleja käskyjä, joita tottelemme alitajuisesti: "Nuku" sekä "vahvistamisen periaatetta", jolloin alitajuinen reaktio on hetkellinen tiedostamattomuus.​

  • Esim. käden nykäisy voimakkaasti.

Myytti siitä, että yksilö menettäisi kontrollinsa

 • Jos alitajuisesti uskomme jonkin asian olevan totta, mielemme hyväksyy sen tietämättä onko se totta vai valhetta.​

  • Tämän vuoksi meillä on kyky sallia itsemme mennä hypnoottiseen tilaan vaikkapa ihmisiä täynnä olevalla kadulla, keskellä päivää.

 • ​Alitajuntamme määrittää hyvin pitkälle todellisuuskokemuksemme, ja maailmankuvamme on riippuvainen alitajuisista uskomusmalleistamme - tiedostimmepa niiden olemassa olon tai emme.

 

Myytti siitä, että hypnoosi ollaan unessa

 • unessa mieli on tiedostamaton, hypnoosissa ei.

 

Myytti siitä, että jumittuisit hypnoosiin ikuisiksi ajoiksi

 • kaikki perustuu alitajuisiin uskomuksiimme, sillä jokainen voi täysin hallita omaa ohjautuvuuttaan (haitallisten ajatusten ja tuntemusten kierre vs. hyvänolon kierre).

 • lopulta kuitenkin ohjaudumme helpommin ja vahvemmin kohti hyvää oloa, kuin kärsimystä, sillä alitajuntamme hyväksyy helpommin nautinnon kuin kivun.​​

Hypnoosi ja induktio

 • induktion avulla mieli autetaan hypnoosin alussa kohti rentoutuneisuutta ja keskittymistä sisäiseen maailmaan ja sisäiseen kokemiseen (post-hypnoottiset / universaalit suggestiot)

 • induktiossa keskitytään rauhalliseen sisään ja uloshengitykseen, joka automaattisesti rahoittaa kehoa ja avaa yksilön yhteyttä itseensä (oikean ja vasemman aivopuoliskojen yhteistyö)

Hypnoosi ja suggestio

 • Hypnoosissa mennään syvään rentouden tilaan suostuttelevien ehdotusten / vakuutuksien / väitteiden avulla (suggestio).

 • Kun alitajuinen mieli alkaa toimimaan yhteistyössä tajunnan kanssa, se on kaikista voimakkain yhdistelmä tavoitteiden saavuttamiselle ja mielen esteiden ja rajoitteiden voittamiselle.

 • Harmoniset suggestiot eheyttävät sisäistä ohjausjärjestelmää, parantavat minäkuvaa, luovat edellytyksiä selväaistisuudelle ja voimistavat onnistumisen ja positiivisuuden tunteita.

Hypnoosi ja transsi

 • Voit kokea yksilöllisissä tilanteissa ja yksilöllisten tilanteiden seurauksena erilaisia transsin tasoja (Aivoaallot ja Hertzit= Hz)

 • Päivätodellisuus (Beta 16-32Hz)

 • Kevyt transsi (Alfa 8-13 Hz)

 • Keskisyvä transsi (Delta 1-3Hz)

 • Syvä transsitila / Somnambulistinen transsi = syvin terapeuttinen transsitila (Theta 3,5-8Hz)

 • Koomatila / Syvempi kuin syvä transsitila (hypnokooma, ei lääketieteellinen kooma)

 • Euforinen syvätranssi / Ultra syvä tila / REM (Theta 3,5-8Hz, Alfa 8-13Hz ja Gamma 25-100Hz)

Hypnoosi ja virkistys

 • Itsesalliva tila rentoutumiselle, keskittymiselle ja rauhoittumiselle (allianssi) 

 • Rentoutuminen (induktio)

 • Huomion siirtyminen (syventäjä)

 • Keskittyminen (transsi)

 • Eheytyminen (posthypnoottiset suggestiot

 • Voimistuminen (minäkuvan vahvistus)

 • Virkistyminen (herääminen hypnoosista)

Hypnoottisia ilmiöitä

 • "Tunnet päivä päivältä itsesi itsevarmemmaksi ja positiivisemmaksi..."(post-hypnoottinen suggestio)

 • "Tunnet, aikaansaavasi paljon pienessä ajassa, kun vietät hetken sisäisessä tilassasi..." (Ajan vääristyminen)

 • Motivaatiota ja suorituskykyä parantava mielikuvituksellisen tulevaisuuden luominen (pseudo-orientaatio ajassa)

 • Muiston elpyminen (Regressio tai revifikaatio)

 • Muistojen elävöittäminen; esim. lohduttava kohtaaminen (Hypermnesia)

Hypnoosin historialliset henkilöt

 • 2600 v. EAA Woong Tain, lääkäri

 • 1500 v. EAA Intialaiset Veda kirjat

 • 1734 – 1815 Franz Mesmer

 • 1795 – 1860 James Braid

 • 1808 – 1859 James Esdaile

 • 1840 - 1919 Hippolyte Bernheim

  • "On mahdotonta tarttua eloisaan ideaan ilman, että koko keho saatetaan sopusointuun tämän ajatuksen kanssa."

 • 1857 – 1926 Emile Coué

 • 1901 – 1980 Milton Erickson

 • 1904 - 2001 Ernest R. Hilgard

 • 1931 – 2014 Dolores Cannon

Listening to Music
Relaxation
Oma Energia.png
Calm Woman
Oma henki.png
bottom of page